fszEgy cégben zajló tevékenyésegek összehangolása, a munkatársak feladatainak egymással való szinkronizálása alapvetően meghatározza az adott cég hatékonyságát. Mindez történhet ösztönösen vagy tudatosan. Amikor fejlődik a cég, egyre nő a munka mennyisége és a munkatársak száma, ekkor már ösztönösen semmiképp nem szabályozhatók a feladatok, tudatosan kell a folyamatokat szervezni. Célszerű a cég munkafolyamatait a kezdetektől tudatosan felépíteni!

A tevékenységi fázisok teljes összehangolásával több értéket lehet előállítani;
kevesebb alkalmazottal, kevesebb eszközzel, kevesebb idő alatt és kevesebb energiát felhasználva!

A folyamatszervező feladata

 • Feltérképezni az adott cégben zajló folyamatokat.
 • Javaslatot tenni a cégvezetés számára az egyes részlegek folyamatgazdáinak kijelölésére.
 • A folyamatgazdákkal együttműködve koordinálni a folyamatok tevékenységekre bontását, illetve a folyamatábrák megalkotását.
 • Elkészíteni a cég folyamattérképét.
 • Segítséget nyújtani
  • a folyamatok optimális működését veszélyeztető kockázatok definiálásában,
  • a definiált kockázatok valószínűségének és a folyamatokra gyakorolt (pénzügyi, funkcionális, időbeli) hatásának elemzésében,
  • a kritikus és nem kritikus kockázatok azonosításában,
  • az azonosított kockázatok mértékének megfelelő kontrollok kialakításában.
 • Részt venni a folyamatszabályozás megszövegezésében és a kapcsolódó szabályozó dokumentumok előkészítésében.
 • Közreműködni a kockázatok elemzésében, javaslatot tenni a cégvezetés számára az elemzés eredménye alapján szükségessé váló beavatkozások és intézkedések megtételére.

Tapasztalatból tudjuk, hogy alig van olyan cég, vállalkozás vagy szervezet, ahol folyamatszervezéssel ne lehetne egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá tenni a folyamatokat!

Sokan esnek abba a hibába, hogy korszerűsétés címén automatizálják a régi beidegződéseket, ami egyáltalán nem jelent hatékonyságnövelést, csak a rossz gyakorlat megkövesítését. Ehelyett arra volna szükség, hogy egy külső folyamatszervező – aki nem a dolgozók által megszokott nézőpontból tekint a cég működési szokásaira – megvizsgálja a kialakult folyamatokat, és elfogulatlanul tegyen javaslatot a célszerű módosításokra.

Szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre:
Borbély László – 06 30 924 6807
andi2