a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos panaszok hatékony kezelésére

Jelen Szabályzat a mai naptól lép hatályba, visszavonásig érvényes, betartása a MentalTraining Team Bt. (továbbiakban: MTT) felnőttképzési tevékenységgel foglalkozó minden munkatársa és szerződött partnere számára kötelező.

Alapelvek:

 1. Az MTT-vel felnőttképzési szerződéses jogviszonyban állókat panaszkezelési jog illeti meg.
 2. Panaszt csak olyan ügyben lehet tenni, amellyel kapcsolatban MTT köteles illetve jogosult intézkedésre.
 3. Minden panaszt ki kell vizsgálni.
 4. A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket első fokon MTT szakmai vezetője, másodfokon ügyvezetője köteles megvizsgálni.
 5. A Panaszkezelési Szabályzatról a képzésben résztvevőket a képzés megkezdésekor tájékoztatni kell.
 6. A panaszkezeléssel kapcsolatos információk megtalálhatók MTT honlapján, a lábjegyzetben.

A tanfolyamok, képzések ideje alatt az oktatókhoz szóban érkező, szakmai jellegű reklamációt az oktatóknak lehetőség szerint helyben kell kezelnie. Amennyiben ezzel nem elégedett az ügyfél, panaszt tehet.

Panaszt benyújtani, az MTT honlapjáról letölthető „Panaszbejelentő” nyomtatvány ügyfél általi kitöltésével és az ügyfélszolgálatra történő eljuttatásával, vagy az MTT honlapján elérhető online űrlapon lehet. Az ügyfél kérésére a „Panaszbejelentő” nyomtatványt postán vagy e-mailen meg kell küldeni az ügyfél részére.

Panaszt kizárólag írásban (levélben, e-mailben vagy személyesen) lehet benyújtani.

Ügyfélszolgálat email-címe: kattintson ide
Postacím: 2640 Szendehely, Rákóczi u. 9.
Személyes ügyfélszolgálat: MTT székhelyén
Ügyfélszolgálati idő: egyeztetett időpontban
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 9246807

A beérkezett panaszra 21 napon belül írásban kell válaszolni MTT álláspontjának kifejtésével és annak indoklásával.

A panaszokról nyilvántartást kell vezetni. A Panaszok Nyilvántartásának kezeléséért MTT ügyvezetője a felelős.

A Panaszok Nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:

 • a panasz benyújtásának időpontja
 • a panasztevő neve, azonosító adatai
 • a panasz leírása – Panaszbejelentő nyomtatvány (mellékletben)
 • a panaszt átvevő személy neve, beosztása
 • a panasz kivizsgálásának módja, eredménye
 • a szükséges intézkedések megnevezése, várható eredménye
 • az intézkedésért felelős személy neve
 • a panasztevő tájékoztatásának időpontja, az elküldött válasz másolata (mellékletben)
 • a panasztevő viszontválasza (mellékletben)

Panaszkezelési Szabályzat azzal a céllal jött létre, hogy a pozitív és negatív visszajelzéseket felhasználva biztosítsa és emelje MTT szolgáltatásainak minőségét, felnőttképzési rendszerének hatékonyságát. Visszatérő, vagy a felnőttképzési tevékenységet jelentősen befolyásoló panasz esetén a szakmai vezető és/vagy az ügyvezető MTT felnőttképzési gyakorlatát előnyösen befolyásoló módosításokat kezdeményezhet.

Budapest, 2021. 01. 01.

Borbély László
ügyvezető