w szemelyek

Cégünk portfóliójában személyes tanácsadásra illetve coachingra is nyílik lehetőség. Ennek keretében egyéni élethelyzetből fakadó, illetve munkahelyi és egyéb elakadásokra van mód rálátni négyszemközti beszélgetéseken.

Tanácsadás

...során a nehézséget okozó helyzet megoldására törekvő beszélgetésre kerül sor. Vizsgáljuk a szóbajöhető megoldási módok adaptálhatóságát, és ezek megvalósíthatósága érdekében erőforrásokat és motivációkat keresünk.

Coaching

...esetén szakemberünk időt és fókuszált figyelmet szentel a segítséget kérő személyére, és igyekszik elérni, hogy önmaga, saját maga számára váljék “nyitott könyvvé”, tárja fel önnön erősségeit, előrelépésének jelenlegi gátjait, és maga jöjjön rá a megfelelő megoldásra. A coachingot kérő saját ritmusában és tempójában történik a haladás, mindenféle kívülről jövő elvárás terhe nélkül.

A két módszer közti különbség tehát az, hogy a tanácsadás során a helyzet mielőbbi megoldása a cél, míg a coaching munkamódszere kifejezetten az önismeret fejlődésére helyezi a hangsúlyt.